NAGY, M. Překladač jazyka C pro mikroprocesor AVR32 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Husár, Adam

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34903