KŘEN, M. Generátor manuálu instrukční sady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Přikryl, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 34619