RAISKUP, P. Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dudka, Kamil

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34809