POSOLDA, J. Fyzikální simulace kapaliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Navrátil, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Láník, Aleš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34644