PECHÁČEK, V. Komunikace pomocí IPv6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Karel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34931