SMEJKAL, J. 3D aplikace pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Láník, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Švub, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 35081