SEMERÁK, V. Rozpoznávání zásahů v terči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dittrich, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34615