MÉSZÁROS, I. Difůzní evoluční algoritmus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíchal, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34627