ŠUMBERA, A. Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34502