HÁK, K. Nástroj pro vyhodnocování optimalizace webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šebek, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 34734