MARUNIAK, L. Využití databáze Firebird v JBoss aplikačním serveru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Letko, Zdeněk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fiedor, Jan

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 34722