BENEDIKTI, T. Logická hra Futoshiki [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zámečníková, Eva

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horáček, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34832