DUŠEK, D. Systém pro telemarketingovou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34740