TYLICH, J. Komunikace se zařízením typu USB HID [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34631