SKÁCEL, D. Aplikace pro mobilní telefon zpracovávající data z GPS (WM) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34789