KOČÍŘ, P. Základní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Konečný, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34696