JURKA, Z. Návrhář a generátor budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Přibyl, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubíček, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34874