MAKOVSKÝ, B. Implementace Ford-Fulkersonova algoritmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Masopust, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rychnovský, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15073