NOWAK, M. PC jako hraniční směrovač poskytovatele služeb Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15143