BAŘINA, D. Ztrátová komprese obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sumec, Stanislav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15151