SOLÁR, P. Paralelní hluboké zásobníkové automaty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15138