BIRKUS, K. Inzertní systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15110