TOMEK, J. CMS framework [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Jurka, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mazal, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15130