ĎULÍK, J. Návrh distribuovaného souborového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Michal, Bohumil

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15055