POLOK, L. Zpracování obrazu v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sumec, Stanislav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15052