LUDVÍK, M. Webová aplikace vodního póla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Techet, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15128