MIKULKA, D. IS pro evidenci dětí pro školy v Africe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15107