BIŠOF, M. Manipulace s 3D modely implantátu pro plánování chirurgických operací v medicíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15159