HRADIL, L. Filmové databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rychnovský, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15113