KOZA, T. Zobrazování a interakce objektů umístěných do 3D krajiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 15022