DVOŘÁČEK, O. Návrh GUI pro práci s databázemi PostgreSQL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15098