HÁJEK, J. Řídicí jednotka krokového motoru založená na mikrokontroléru HC08 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15144