ŠEVCOVIC, J. Dálkové řízení a měření pomocí OS Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Škarvada, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herrman, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15046