DOSTÁL, A. Demonstrace metod plánování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Samek, Jan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 14970