FAJKUS, J. Znázornění práce cyklických motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Přibyl, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Granát, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15009