RODE, D. Webová aplikace internetového obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Techet, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 14957