VACEK, M. Optimalizace uložení materiálu pro přepravu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Křena, Bohuslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15043