ROCHOVANSKÝ, F. Webová aplikace sportovního klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 15018