POKORNÝ, J. Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Schwarz, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 14973