POKORNÝ, J. Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Schwarz, Josef

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 14973