ČIŽEK, M. Bezpečná autentizace a řízení přístupu ve webových aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pecho, Peter

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15124