PADĚLEK, Z. Internetový obchod s využitím technologie Macromedia Flash [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kunc, Michael

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 14974