KADÁK, M. Parazitní kapacity při řešení elektrických obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Konvalina, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 15078