PODROUŽEK, J. RedirFS - aplikace na kompresi dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14994