VARGA, M. Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 15183