DAMBORSKÝ, R. Návrh a implementace jádra víceúlohového operačního systému běžícího na platformě HC08 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15164