PERNICA, L. Demonstrační program metod řazení v jazyce C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Jan M.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Křena, Bohuslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15037