TURCOVSKÝ, J. Android aplikace pro děti s možností snadného přidávání obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78822