KAPIČÁK, D. Detekce skenování portů na vysokorychlostních sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kekely, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79752