CIENCIALA, O. Generátor změn obrazu burzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zachariášová, Marcela

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88550