BIBERLE, Z. Virtual Textures [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 88533